Default image

Norgesmester i personforsikring

SpareBank 1 ble i 2008 norgesmester i salg av personforsikring. Mer enn hver femte livsforsikring selges av en SpareBank 1-rådgiver. 

Det er markedsandelen på 21,4 prosent av nye personforsikringer i 2008 som sikrer SpareBank 1 førsteplassen. Terra følger hakk i hel med  20,8 prosent. Gjensidige, som frem til 2006 var den ledende aktøren, ligger nå på 15,5 prosent. Disse ferske tallene fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) viser også at 9 av 10 livsforsikringer i 2008 ble solgt gjennom en bank.  

SpareBank 1 har hatt et sterkt fokus på uførepensjon i 2008.  – Det var da vi avdekket at 94 prosent av SpareBank 1-kundene mellom 18 og 67 år ikke hadde uførepensjon, at vi bestemte oss for å satse ekstra på uførepensjon i 2008. Satsningen har blitt godt mottatt av rådgiverne i alliansen, og det er svært gledelig å se at vi nå er størst i Norge på nysalg av personforsikring, forteller Tore Johnsrud, direktør for privatmarked i SpareBank 1 Livsforsikring.

SpareBank 1-lysskilt

Leave a Reply