Default image

Hva synes du om internbladet vårt?

Vi i informasjonsavdelingen i SpareBank 1 Gruppen har gode erfaringer med å spørre om tilbakemeldinger på det vi jobber med. Nå ønsker vi oss konstruktiv kritikk på internbladet vårt. Hva er bra og hva kan bli bedre?

Fortell oss hva du mener!

Thoralf Granerød, Konserndirektør informasjon og samfunnskontakt

Leave a Reply