Default image

Selger porteføljen innen kollektiv ytelsespensjon

SpareBank 1 Livsforsikring AS selger sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon (YTP) til Gabler Pensjonsforsikring, som er en videreføring av Gabler Wassum AS. SpareBank 1 Livsforsikring AS vil eie 15 prosent i Gabler Pensjonsforsikring.

Det nyetablerte livselskapet vil etablere seg bredt i markedet for kollektiv ytelsespensjon og administrasjon av pensjonskasser. SpareBank 1-banker med pensjonskasse i SpareBank 1 Livsforsikring vil overføre avtalene til det nye selskapet.

– SpareBank 1 Livsforsikring ser dette som et viktig steg i å rendyrke virksomheten i eget selskap, samtidig som vi etablerer en fremtidsrettet og spennende modell for fremtidig satsing på kollektiv ytelsespensjon. Vi konstaterer at vi ikke har oppnådd kritisk masse på vår egen satsing på kollektiv ytelsespensjon. Derfor har vi søkt å finne en samarbeidspartner som gir en mer effektiv håndtering, samtidig som vi opprettholder et godt produkt til våre egne kunder, sier administrerende direktør Aud Lysenstøen.

SpareBank 1 Livsforsikring vil antas å få en netto gevinst på salget i størrelsesorden cirka 50 millioner kroner.

Aud Lysenstøen konst. adm. direktør i SpareBank 1 Livsforsikring

Aud Lysenstøen, administrerende direktør i SpareBank 1 Livsforsikring AS.

Leave a Reply