Default image

Klimaregnskap 2008 for SpareBank 1 Gruppen

Vi har tidligere blogget om hva vi mener med samfunnsansvar. Vårt samfunnsansvar bygger på fire prinsipper: økonomisk vekst, miljømessig balanse, sosial fremgang og positiv innflytelse i samfunnet.

 
SpareBank 1 Gruppen påvirker miljøet

Selv om SpareBank 1 Gruppen ikke forurenser på samme måte som tradisjonell industri, har vi en påvirkning på  miljøet rundt oss – både direkte og indirekte. Dette gjelder blant annet avfall, energibruk, reisevirksomhet, transport, materialvalg, innkjøp og vannforbruk.

 

Hvordan er klimaregnskapet laget?

For første gang har vi laget et klimaregnskap. Rapporten er laget av en ekstern og uavhengig part – Co2Focus AS. De har gjennomgått det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av SpareBank 1 Gruppen. Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2‐utslipp målt i CO2‐ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Disse dataene er kvalitetssikret og kontrollert av Co2Focus. Klimaregnskapet er utført etter beste  tilgjengelige praksis. 

 

Laget etter internasjonal standard

Klimaregnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den mest anvendte standarden for måling av drivhusgasser. Metodikken er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Tallene gjelder for SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper – eksklusiv ODIN Forvaltning.

Hva mener vi med samfunnsansvar?
Vi forplikter oss til å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling sammen med våre ansatte, deres familier, lokalsamfunnet og samfunnet generelt for å øke livskvaliteten for folk flest. Dette arbeidet bygger på fire prinsipper: økonomisk vekst, miljømessig balanse, sosial fremgang og positiv innflytelse i samfunnet (The World Business Council for Sustainable Development – WBCSD).

One response to “Klimaregnskap 2008 for SpareBank 1 Gruppen”

  1. […] kl. 12:37 Av: Christian Brosstad . TweetSpareBank 1 Gruppen har for tredje året på rad (se 2008 og 2009) laget klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av […]

Leave a Reply