Default image

Vi samler kommunikasjonskreftene

SpareBank 1 Gruppen gjenomfører for tiden kostnads-og effektivitetsprogrammet Delta. Konkurransebildet krever omstilling, og det er nå iverksatt en rekke tiltak for å øke inntektene og kutte kostnadene. Dette skjer blant annet gjennom omlegging av drift og systemer, strukturelle tiltak, organisering, nedbemanninger osv osv.

Og for å skape nye ideer, mer fokus på kvalitet og leveranser – og en mer helhetlig forretningsforståelse – etablerer vi nå en samlet kommunikasjonsenhet – avdeling for kommunikasjon. Den nye kommunikasjonsavdelingen er en sammenslåing mellom den tidligere informasjons-og samfunnskontaktavdelingen og marked-og merkevareavdelingen. Vår nye sjef er konserndirektør kommunikasjon, Thoralf Granerød.

For tiden bruker vi mye tid på å legge planer og kjøre kreative prosesser. Som eksempelvis på dette bildet, hvor min kollega, informasjonsdirektør Christian Brosstad (t.h) viser hvordan vi skal jobbe for å utvikle en helt ny kommunikasjonsstrategi. Mandag går startskuddet.

Stolthet, pågangsmot, innovasjon og entusiasme blir våre nye mantra. Vi går nå inn i en spennende tid og vi håper vi får til enda bedre kommunikasjon. Har du noen ideér som kan gjøre kommunikasjonen vår bedre?

Planlegging

Geir Torkelsen (t.v) og Christian Brosstad.

Leave a Reply