Default image

Bank 1 Oslo med sterk vekst

Bank 1 Oslo har levert sterke resultattall for første halvår 2009, og for andre kvartal isolert. Banken leverer en utlånsvekst som er høyest av sammenlignbare banker de siste periodene. Selv om resultatene er preget av store engangsinntekter, som inntektsføringer på verdipapirer, viser den underliggende driften en meget god trend. Spesielt er det verdt å merke seg den positive utviklingen på kostnadssiden. Banken utmerker seg på vekstsiden, hvor banken har opprettholdt nivået på utlånsvekst fra de gode tidene inn i turbulente tider.

Videre leverer Eiendomsmegler 1 (som konsolideres inn i bankens konsernregnskap) positive resultater, samt kraftig økning i markedsandeler, etter lengre tid med store utfordringer. Bank 1 har for øvrig en svært høy innskuddsdekning, noe som gir Bank 1 en fundingfordel sammelignet med konkurrentene. Den høye innskuddsdekningen kommer i all hovedsak som følge av at LO har betydelige innskudd i Bank 1.

Minibank i SpareBank 1

Leave a Reply