Default image

Resultater Q3-2009: Solid fremgang fra SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen – konsern fikk et resultat før skatt per 3. kvartal 2009 på MNOK 973,7 (314,4), noe som gir en egenkapitalavkastning på 18,6 %. I 3. kvartal isolert ble resultatet MNOK 432,4 (17,4).

 

Resultatet er preget av:

 

  • Sterkt rente- og risikoresultat i livselskapet. Betydelig styrket bufferkapital
  • Meget god finansavkastning og et godt forsikringsresultat i skadeselskapet
  • Økt forvaltningskapital i ODIN Forvaltning
  • Høyere netto renteinntekter i 3. kvartal og gode finansinntekter i Bank 1 Oslo

 

– Vi er meget godt fornøyd med resultatet, der fokus på drift og et godt finansmarked bidrar til tallene, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen AS. – Vi har ved hver kvartalspresentasjon understreket at konkurransebildet nå endrer seg, og at behovet for sunn drift og bygging av buffere er større enn noensinne.  Samtidig arbeider vi hardt for å møte nye kundebehov, med riktige produkter gjennom et spekter av kanaler.

 

Kirsten Idebøen understreker at alle de store produktenhetene også i 3. kvartal bidrar til totalresultatet, men igjen er det spesielt livs- og skadeforsikring som leverer gode resultater. – Vi arbeider målrettet for å bedre resultatene også de neste kvartalene – bl.a. gjennom et eget lønnsomhetsprogram med fullårseffekt på MNOK 450, som avsluttes ved utgangen av 2010, forteller Kirsten Idebøen.

 
SpareBank 1 Skadeforsikring: God drift og solid finansavkastning
Resultat før skatt for SpareBank 1 Skadeforsikring ble MNOK 506 per 3. kvartal 2009, mot MNOK 237 til samme tid i fjor. Det forsikringsmessige resultatet er noe lavere enn i 2008, grunnet noen flere storkader i 1. kvartal 2009. Finansinntektene ble MNOK 406 (112) ved utgangen av 3. kvartal 2009, med bakgrunn i en stabil og god avkastning på renteporteføljen, samt bedret resultat i aksjeporteføljen. Combined ratio ved utgangen av 3. kvartal ble 95,1 % (94,3 %).

 

Bank 1 Oslo – konsern: Høyere netto renteinntekter i 3. kvartal og gode finansinntekter
Bank 1 Oslo hadde per 3. kvartal et resultat før skatt på MNOK 155, mot MNOK 60 i tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak høyere inntekter fra finansielle investeringer. Tap på utlån var MNOK 91 (15) per 3. kvartal, hvorav MNOK 31 (32) i 3. kvartal. Brutto misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 2,0 % (1,2 %) av brutto utlån etter 9 måneder i 2009.

 

SpareBank 1 Livsforsikring: Solid resultat og gode buffere
SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt på MNOK 311 per 3. kvartal, mot et underskudd på MNOK 343 for samme periode i fjor. Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, MNOK 2.098, tilsvarende 13,7 % (5,8 %) av de forsikringsmessige avsetningene. Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) utgjorde 7,1 %. Kursreguleringsfondet per 3. kvartal var på MNOK 238.

 

ODIN Forvaltning: 9 av 11 egenforvaltede aksjefond bedre enn referanseindeks
ODIN Forvaltning oppnådde per 3. kvartal et resultat før skatt på MNOK 18. Dette er en fremgang mot foregående kvartaler i 2009, men en nedgang på MNOK 67 ift samme periode i fjor. Forvaltningskapitalen har økt med NOK 6,3 mrd. til NOK 25,4 mrd. ila siste 12 måneder. 9 av 11 egenforvaltede aksjefond hadde bedre avkastning enn referanseindeks per 30.09.09

 

Leave a Reply