Default image

Best på skadeoppgjør, i følge EPSI-undersøkelsen

Den nylig gjennomførte EPSI-undersøkelsen viser at SpareBank 1 Forsikring er best i bransjen på skadeoppgjør innen privatmarkedet. Privatkunder, som har opplevd en skade, er svært fornøyde med måten dette er blitt håndtert på. Skadeselskapet oppnår en tilfredshetsscore på hele 90 prosent innen dette området, et resultat som er omtrent 10 prosentpoeng bedre enn konkurrentenes.

 – Det er når en ulykke inntreffer og en skadesak oppstår at kunden virkelig danner seg et helhetlig inntrykk av forsikringsleverandøren. Det er vesentlig for kunder at de blir tatt vare på når ulykken først inntreffer, og at de får skadesaken raskt vurdert og gjort opp, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge til Dine Penger.

Tilfredse og lojale bedriftskunder

Når det gjelder bedriftsmarkedet, viser undersøkelsen at SpareBank 1 Forsikring er best blant de største selskapene. Bedriftskundene til SpareBank 1 opplever store fremskritt i forhold til 2008. Undersøkelsen viser at SpareBank 1 Forsikring har de mest tilfredse og lojale bedriftskundene blant de største forsikringsselskapene.

Om målingen

Undersøkelsen baserer seg på telefonintervjuer med 2300 privatkunder og bedriftskunder. Intervjuene ble foretatt mellom 25. september og 26. oktober 2009 av Norstat Norge AS på oppdrag fra EPSI Norge. Undersøkelsen er hovedsakelig basert på spørsmål som; omdømmet selskapet har i samfunnet, forventninger man har til sin forsikringsleverandør, produktkvalitet, servicekvalitet og verdi for pengene.

Bybilde Oslo, Aker Brygge

Leave a Reply