Default image

Ny markedskommentar: Fokus på Kina, Obama til Asia, og få viktige nøkkeltall i Norge

Ny uke betyr ny markedskommentar fra sjeføkonom Elisabeth Holvik.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom, SpareBank 1 Gruppen

 

USD er inne i en langsiktig negativ trend
Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 10 års statsobligasjoner falt 8-10bp. Størst bevegelse for tiden er det i valutamarkedet der særlig USD har beveget seg mye i det siste. Det er tydelig at USD brukes som lånevaluta i ulike carry trades, og at det er en høy korrelasjon mellom USD og risikoaversjon for tiden. USD styrket seg i forrige uke fra sitt laveste nivå på 15 måneder, men det synes som de fleste markedsaktører er overbevist om at USD er inne i en langsiktig negativ trend.

 

Det er også stort fokus på Kina ettersom Obama er på reise til Asia denne uken, og det kom en del positive nøkkeltall fra Kina forrige uke. Sentralbanken i Kina endret ordlyden om stabil valutakurs og uttaler nå ”the currency would be managed in a proactive controlled and gradual manner”. Det er imidlertid få som tror at de vil la valutakursen styrke seg vesentlig på lang langt tid.

 

Viktige begivenheter denne uken
Det er ingen særlig viktige nøkkeltall i Norge denne uken, så fokus i markedet vil være mot globale nyheter. I USA publiseres detaljhandelen for oktober på mandag, og det ventes en grei oppgang etter forrige måneds kraftige fall. Videre publiseres KPI, industriproduksjonen, kapasitetsutnyttelsen, den ledende indikatoren for amerikansk økonomi og et par bedriftsundersøkelser, alle for oktober måned. Forventningene er at alle indikatorene vil vise en forsiktig oppgang og dermed underbygge den positive stemningen med hensyn til utsiktene for videre vekst i USA.

 

Videre markedsbevegelser
Det har svingt mye i valutamarkedet i år, og carry trades har vært meget populært. USD ser ut til å være den foretrukne lånevaluta, noe som bidrar til å forklare den sterke USD svekkelsen i år. Målt ved den effektive valutakursen fra Bank og England har USD svekket seg rundt 8%, mens AUD har styrket seg vel 25% og NOK 15%. Siden vi nærmer oss årsskiftet, og noen investorer vil ønske å avvikle investeringer kan vi få en korreksjon i de vanligste carry tradene – noe som kan gi økt volatilitet i valutamarkedet og kortvarig styrket USD og en noe svakere NOK.

 

Her finner du hele rapporten (PDF)

Leave a Reply