Default image

Sjeføkonom Elisabeth Holvik tror på lave renter lenge i USA og Europa

Hver mandag lager sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 en ukerapport om makroøkonomi og renter.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom, SpareBank 1 Gruppen

 

Renteutviklingen
Aksjemarkedene ble beroliget av uttalelser fra Fed, Bank of England og ECB om at rentene vil bli holdt lave lenge og at den ekstraordinære likviditeten til bankene vil gradvis og forsiktig bli faset ut. Trolig blir desember siste måned ECB tilfører kriselån med 1 års løpetid. Bank of England tilførte nye £ 25mrd i kriselån. Fed har aldri tidligere hevet renten uten at arbeidsledigheten har vært fallende. Det overraskende hoppet i arbeidsledighet til 10,2% fredag øker sannsynligheten for at rentene vil bli holdt nær null i hele 2010.

 

Økt risikoappetitt i etterkant av rentemøtene bidro til en svakere USD og en rotasjon ut av statspapirer med høyere renter som resultat. Renten på en 10 års amerikansk statsobligasjon har steget de siste ukene til 3,5%. Gullprisen steg kraftig etter at sentralbanken i India kjøpte halvparten av det gullet som IMF planla å selge. Den australske dollaren styrket seg videre på nok en renteheving forrige uke.

 

Ukens viktigste begivenhet i Norge er publisering av KPI på tirsdag
Vi venter at prispresset vil avta det neste året som følge av kronestyrkelsen og rekordlav kapasitetsutnyttelse i industrien. I følge bransjeforeningen Norsk Industri vil i tillegg oljeinvesteringene gradvis bli nedjustert siden mange oljeselskaper velger å skyve prosjekter fremfor seg. Når regjeringen på toppen av dette jobber intenst med å gjenopplive solidaritetsalternativet og redusere offentlige utgifter vil trolig lønnspresset innenlandsk modereres i årene fremover, noe som vil bidra til lavere innenlandsk prisvekst.

 
Videre markedsbevegelser
Renten på statsobligasjoner i USA har steget til 3,5% de siste ukene. Selv om lange renter fortsatt er vel etablert i en svakt nedadgående trendkanal utelukker vi ikke en test over denne kanalen om stemningen i markedet fortsetter. Obamas videreføring av skatteletter, helsereformen og utvidelse av ledighetstrygd til 700 000 nye berettigede vil legge et press på statsfinansene fremover. Når Fed en eller annen gang skal slutte å kjøpe statsobligasjoner kan det gi støtet til et realt løft for lange renter.

Leave a Reply