Default image

Ett års ekteskap

 2009 har vært et hektisk år med store omveltninger for SpareBank 1 Factoring.

– Ålesund og Tromsø har giftet seg med hverandre, og året 2009 har dermed vært preget av fusjon, forteller administrerende direktør Jon Olav Ødegård. Arbeidet med å gå fra to regionale til ett nytt, nasjonalt selskap, har skapt ny glød i SpareBank 1 Factoring.  

Ødegård forteller videre at året som snart er over også har vært utfordrende for kundene og spesielt for dem som eksporterer. Mange av SpareBank 1 Factorings kunder har merket nedgangen i internasjonal økonomi.  

– Heldigvis har vi klart oss bra. Mange bransjer har tilbakegang, og da er det en utfordring å være en bedrift som yter finansiering og kredittforsikring. Å finne retningen har vært viktig for oss, sier Ødegård, som er godt fornøyd med den nye kredittsikringsavtalen som er tegnet med GIEK.

Ledelsen i selskapet har brukt høsten til å meisle ut strategi for de kommende årene. Dette skal presenteres for de ansatte på nyåret.  
– Hvordan blir 2010 for dere?
– Det blir nok preget av konsolidering av IT-system, og fortsettelse av arbeidet med å tilby factoring som et godt produkt til alliansebankenes kunder.
– Du har uttalt at du ikke er fornøyd før SpareBank 1 Factoring er blant de tre største factoringselskapene i Norge. Kommer dere dit i 2010?
– Det er for tidlig å si. Vi skal i alle fall gjøre det vi kan for å komme på pallen!

Nettbank i SpareBank 1

Leave a Reply