Default image

Fornøyde ved årsskifte

Ett år har gått siden oppstarten i desember 2008, og Actor Portefølje AS, Norges eneste bankeide porteføljeselskap, kan se tilbake på et positivt år. 

Etter at Actor Portefølje fikk konsesjon som finansinstitusjon i september 2009, har selskapet kjøpt mange porteføljer. – Som nystartet virksomhet var vi naturlig nok usikre på mottakelsen i markedet, og vi er derfor godt fornøyde med å ha kommet så langt, sier administrerende direktør i selskapet, Rolf Eek-Johansen. Han legger til at selskapet i løpet av siste halvår har kjøpt LTO – porteføljer på tilsammen 450 millioner kroner i 2009.

– Selskapet forventes å være i positiv drift allerede ett år etter oppstart.  Dette gir gode utsikter til å fortsette løpet neste år. Vi ser positivt på 2010, sier Eek-Johansen.

SpareBank 1-bygget i Oslo

Leave a Reply