Default image

Jarle Haug ansatt som adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen Finans Holding

Styret i SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS har i dag ansatt Jarle Haug (47) som adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen Finans Holdning AS.

 

– Vi er svært fornøyde med å få Jarle Haug med på laget, sier adm.direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen. Han har lang og omfattende erfaring på strategisk og operativt nivå innenfor både finans og industri.

 

Haug har hatt fremtredende posisjoner i virksomheter som blant annet Nordea og Statoil, og nå sist fra EDB Business Partner. Jarle Haug skal lede et satsingsområde for SpareBank 1-alliansen. – Vi har stor tro på at han skal lykkes med å skape betydelig vekst innenfor fordringsadministrasjon til glede for både kunder og SpareBank 1-bankene. Han vil inngå i konsernledelsen i SpareBank 1 Gruppen AS.

 

Jarle Haug er 47 år, bor i Oslo, og er utdannet med en MBA fra Norges Handelshøyskole. Han tiltrer etter nærmere avtale.

 

Mer om Jarle Haug
Jarle Haug har omfattende erfaring fra finansbransjen gjennom ulike stillinger i CBK/Nordea i perioden 1989-2006. Han har blant annet arbeidet innenfor konsernstaben på strategi og egenkapital, vært banksjef i Grimstad, og vært regiondirektør for Nord-Norge og Trøndelag. Han har videre vært konserndirektør IT for Nordea på nordisk basis før han fikk stillingen som IT-direktør i Statoil. Nå kommer han fra et kort opphold i EDB Business Partner, der han hadde ansvaret for forretningsområdet IT Operations.

 

Hva er SpareBank 1 Gruppen Finans Holdning?
SpareBank 1 Gruppen AS har tidligere samlet datterselskapene SpareBank 1 Factoring, Actor Portefølje, Actor Fordringsforvaltning og Actor Verdigjenvinning i et eget underkonsern i SpareBank 1 Gruppen. Holdingselskapet i underkonsernet heter SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS. Forretningsområdet er fordringsadministrasjon. Dette styrker SpareBank 1 Gruppen som leverandør av finansielle produkter og Gruppens økonomiske fundament.

Leave a Reply