Default image

Nyttig og kul lærdom for fremtiden

For tiden står faget «økonomi og karrierevalg» på timeplanen i Hedmarks ungdomsskoler. Undervisningsprogrammet er et samarbeid mellom Sparebanken Hedmark og Ungt Entreprenørskap. – Dette er nyttig og kult, mener elevene i klasse 9 c på Trysil ungdomsskole.  

Ungdomskonsulentene Monika Ryen og Stein Trygve Simensen fra Sparebanken Hedmark kan fortelle at niendeklassingene er nysgjerrige på temaet. Ungdomskonsulentene tror «økonomi og karrierevalg» fører med seg en sterkere bevisstgjøring omkring yrkesvalg og personlig økonomi blant de unge.  

– Målet er å gi elevene valgkompetanse og økt selvinnsikt. Vi ønsker at elevene skal reflektere over egne interesser, verdier, ferdigheter og valg for så å identifisere passende yrker, forklarer Monika. Hun legger til at elevene også får praktisk veiledning og forståelse for personlig økonomi. – Det å gjøre bevisste valg knyttet til utdannings- og yrkesvalg og hvordan man velger å innrette seg økonomisk, er med på å bestemme livskvaliteten, sier Stein Trygve.

Sparebanken Hedmark har også et samarbeid med Ungt Entrprenørskap rundt elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Banken bidrar med praktiske forhold rundt kontoetablering, nettbedrift, betalingstjenester, forretningsplan og undervisning. Bedriftene får 500 kroner i startkapital når de oppretter konto i Sparebanken Hedmark.

– Det er viktig at vi fremstår som en engasjert aktør og stimulerer elevene i arbeidet med å etablere bedrift. Vi vet at mange som har jobbet med ungdomsbedrift etablerer egne bedrifter når de blir voksne. Slik bidrar vi sammen til verdiskaping i Hedmark, sier markedskoordinator i Sparebanken Hedmark, Stine Østby Nilsen .

Og hvem vet, kanskje finnes det noen entreprenørspirer blant disse løpende elevene i klasse 9 c på Trysil ungdomsskole?

Ungt entreprenørskap i Trysil

Leave a Reply