Default image

ODIN fjerner tegningsgebyrene

Fra og med i dag, mandag 21. desember, blir det kostnadsfritt å kjøpe og selge andeler i ODINs aksjefond. Dette kommer kundene til gode.

Historisk har det vært normalt å ta betalt for transaksjoner i aksjefond. Som følge av økt konkurranse, har imidlertid slike kostnader kommet under press det siste året. ODIN tar utfordringen, og fjerner nå alle kjøps- og salgsgebyrer. Heretter vil andelseierne i ODINs egenforvaltede aksjefond kun måtte betale et årlig forvaltningshonorar på inntil to prosent.

– Vi ser at mange fokuserer på kostnader i spareprodukter. Ved å fjerne kjøps- og salgsgebyrene i sin helhet, ønsker vi å gjøre våre aksjefond attraktive for flere, sier administrerende direktør i ODIN Forvaltning AS, Leif Ola Rød.

Kunde i banklokale / bankfilialen

Leave a Reply