Default image

Vokser raskest i Norge

Finansieringsselskapenes Forening la nylig frem factoringstatistikken for 2009 som viser at SpareBank 1 Factoring vokser raskest i Norge.

Hovedkonkurrentene er i dag DnBNOR Finans, SG Finans og Nordea Finans. SB1 Factoring har økt sin markedsandel fra 7,7 prosent i 2008 til 9,1 prosent i 2009. Dette er på linje med de målene selskapene satte seg for 2009 .

Trenden fortsetter nå med flere nye spennende kunder. I samme periode har factoringmarkedet totalt sett hatt en tilbakegang på 13,6 prosent.

Gå på stein

Leave a Reply