Default image

Resultater Q2-2010: Fremdeles solid fra SpareBank 1 Gruppen

Hovedpunkter: 

  • SpareBank 1 Gruppen fikk i 1. halvår 2010 et resultat før skatt på MNOK 295 (461). Dette gir en annualisert EK-avkastning h.i.å. på 11,6 % (12,5 %)
  • SpareBank 1 Livsforsikring leverer et godt risikoresultat – og har solid bufferkapital
  • SpareBank 1 Skadeforsikring har en positiv kostnadsutvikling. Samtidig gav urolige finansmarkeder lavere finansavkastning
  • ODIN Forvaltning har en sterk resultatfremgang

Last ned presentasjonen fra analytiker- og pressekonferansen
Last ned bilder

– SpareBank 1 Gruppens resultat må karakteriseres som solid, basert på gode underliggende resultater. I et urolig finansmarked er vi spesielt fornøyd med Livsforsikringsselskapet, som nå får uttelling for å ha bygget robuste buffere. Livselskapet leverer også et godt risikoresultat. Resultatet i Gruppen preges ellers av at det pågående omstillingsprogrammet gir ønsket effekt, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen AS.

Kirsten Idebøen påpeker at SpareBank 1-alliansen etter hvert har mange ben å stå på, og at differensieringen og bredden i alliansemodellen viser sin styrke også i urolige tider. – Vi opplever at markedet responderer godt på styrken i vår posisjon som ”hele Norges sparebank”.

SpareBank 1 Skadeforsikring: Solid bestandsvekst, og resultat påvirket av urolig finansmarked
SpareBank 1 Skadeforsikring fikk i 1. halvår et resultat før skatt på MNOK 80, mot MNOK 255 i 1. halvår
2009. Finansinntektene i perioden ble MNOK 83 (244). Combined ratio f.e.r. i 2. kvartal isolert ble på 92,9 % (93,9 %), mens den etter årets seks første måneder ble på 100,6 % (97,2 %). Selskapet har i perioden hatt en bestandsvekst på 4,3 % (3,2 %).

SpareBank 1 Skadeforsikring har i løpet av de siste månedene kjøpt den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge – og Unison Forsikring ASA. Kjøpet av Unison er en del av den strategiske satsingen på å utvikle nye distribusjonskanaler som skal bidra til videre vekst.

SpareBank 1 Livsforsikring: Godt risikoresultat og solid bufferkapital
SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde i 1. halvår et resultat før skatt på MNOK 192 (230). Selskapet leverer i 2. kvartal en sterk og konkurransedyktig verdijustert avkastning, på 2,1 %. Risikoresultatet ble MNOK 188 (190) h.i.å. Samlet utgjorde bufferkapitalen etter 1. halvår 15,4 % (11,7 %) av de forsikringsmessige avsetningene. Forvaltningskapitalen per 31.6.10 var NOK 25,1 mrd., opp MNOK 778 fra årsskiftet.

ODIN Forvaltning: Sterk resultatfremgang
ODIN Forvaltning fikk et resultat før skatt på MNOK 31 i 1. halvår, mot MNOK 2 i 1. halvår 2009.
Resultatforbedringen skyldes høyere gjennomsnittlig forvaltningskapital i 1. halvår i år ift samme periode i 2009. Forvaltningskapitalen har økt med NOK 4,6 mrd. fra 1. halvår 2009, til NOK 26,9 mrd. per 30.6.10. ODIN Norge har ellers opplevd en meget god avkastning i 1. halvår 2010, og er beste norske fond i perioden.

SpareBank 1 Gruppen Finans Holding: Strategisk kjøp og konsolidering
SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern utgjør en verdikjede innen fordringsforvaltning. Selskapet fikk i 1. halvår 2010 et resultat før skatt på MNOK 7 (16). Resultatnedgangen skyldes hovedsaklig lovpålagt reduksjon av inkassosalærer og tapsavsetninger på factoringsiden. I juni 2010 inngikk selskapet avtale om kjøp av Conecto AS, der målet er å styrke posisjonen ytterligere på inkassoområdet i Norge.
I.l.a. 3. kvartal vil SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern gjennomføre en forenkling av selskapsstrukturen gjennom sammenslåinger, og gå fra fem til to selskaper.

Argo Securities: Klatrer på meglerstatistikken og bedrer resultatene
Argo Securities fikk i 1. halvår 2010 et resultat før skatt på MNOK -5 (-25). Selskapet opplever en positiv omsetningsutvikling innenfor alle viktige områder i 1. halvår. Både eier og selskapsledelse har klare krav til et positivt resultatløft i 2010. Fokuset gir bl.a. som resultat at selskapet stadig viser fremgang på meglerstatistikken.

Oslo, den 11. august 2010

Kontaktperson
SpareBank 1 Gruppen AS,
Direktør informasjon og
samfunnskontakt, Christian Brosstad,
tlf. 970 80 686


Leave a Reply