Default image

Klimaregnskap 2009: Lavere CO2-ustlipp for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen har for andre året på rad laget klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten. Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2‐utslipp målt i CO2‐ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Klimaregnskapet er laget av CO2Focus.

SpareBank 1 Gruppens totale CO2-utslipp gikk ned på nesten samtlige punkter (scope) i 2009 bortsett fra drivstofforbruk. Utslipp fra flytrafikk utgjør en større andel av totalen for 2009 sammenlignet med 2008. Årsaken til dette er at metoden for å beregne utslipp fra flyreiser er revidert til å inkludere klimapåvirkning fra flyreiser som går utover kun CO2. FNs klimapanel anbefaler å ta hensyn til dette slik det er gjort i rapporten for 2009.

Presentasjon klimaregnskap SpareBank 1 Gruppen AS 2009.

Hvordan er klimaregnskapet laget?
Klimaregnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den mest anvendte standarden for måling av drivhusgasser. Metodikken er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Tallene gjelder for SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper – eksklusiv ODIN Forvaltning.

Les mer om hva vi mener med samfunnsansvar.



2 responses to “Klimaregnskap 2009: Lavere CO2-ustlipp for SpareBank 1 Gruppen”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Christian Brosstad, SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen said: Endelig!! Klimaregnskapet for 2009: Lavere CO2-utslipp for SpareBank 1 Gruppen http://bit.ly/9EwMcy […]

  2. […] Av: Christian Brosstad . TweetSpareBank 1 Gruppen har for tredje året på rad (se 2008 og 2009) laget klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av […]

Leave a Reply