Default image

Lenge til neste renteheving!

Som ventet holdt Norges Bank renten uendret på dagens rentemøte og signaliserte at renten vil sette opp senere og mindre enn tidligere antatt. Neste renteheving vil i følge banken komme på møtet tidligst i  juni og mest sannsynlig etter sommeren, og da skal styringsrenten heves til 2,25%. Renten ved utgangen av 2011 vil være 2,5% og stige gradvis videre til 4,5% ved utgangen av 2013.

Usikkerhet i økonomien
Bakgrunnen for at de nedjusterer rentebanen er den store usikkerheten globalt og at inflasjonspresset i norsk økonomi er langt svakere enn tidligere antatt. Norges Bank nedjusterer sitt inflasjonsanslag for kjerneinflasjonen (KPI-JAE) i 2011 fra 1,75% til 1,25% og fra 2,25% til 2% i 2012.

Justerer ned
Norges Bank justerer sine prognoser for vekst i fastlandsøkonomien ned som følge av mye svakere privatkonsum enn ventet, samt at både offentlig konsum, oljeinvesteringer og eksport er ventet å utvikle seg svakere enn det Norges Bank så for seg i forrige rapport.

Blir renten uendret i hele 2011?
Risikoen er etter vår mening fortsatt på nedsiden, det vil si at Norges Bank trolig vil måtte nedjustere rentebanen sin også neste år og at det ikke er usannsynlig at renten vil vise seg å bli holdt uendret i hele 2011 og vi tror ikke styringsrenten vil være i nærheten av 4,5% i 2013!

One response to “Lenge til neste renteheving!”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Christian Brosstad, SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen said: – Kanskje ingen renteendring før 2012, mener sjeføkonom http://bit.ly/dxJc37 […]

Leave a Reply