Default image

Resultater 3. kvartal 2010: Fokus gir solide resultater i SpareBank 1 Gruppen

  • SpareBank 1 Gruppen har etter 3. kvartal 2010 et resultat før skatt på MNOK 643. Sammenlignbart resultat for 2009 var MNOK 818.
  • I 3. kvartal isolert ble resultatet før skatt MNOK 347 (357). 
  • Dette gir en annualisert EK-avkastning h.i.å. på 15,8 %, og i 3. kvartal på 24,4 %.
  • Kjerne- og kapitaldekningen i konsernet utgjør ved utgangen av 3. kvartal hhv. 11,5 % og 16,7 %.

– SpareBank 1 Gruppens solide resultatutvikling fortsetter også i 3. kvartal, preget av et vellykket omstillingsprogram og gode finansmarkeder, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen.
Hun mener at resultatet også gjenspeiler styrken i SpareBank 1-alliansen, preget av diversifisering og en unik distribusjonsbredde.  – Vi opplever at markedet responderer godt på vår posisjon som ”hele Norges sparebank”.

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen

Resultater i SpareBank 1 Gruppens største enheter:

SpareBank 1 Skadeforsikring: Solid bestandsvekst og betydelig bedring i forsikringsresultatet
SpareBank 1 Skadeforsikring fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på MNOK 334, mot MNOK 506 etter 3. kvartal i 2009.. Combined ratio f.e.r. i 3. kvartal isolert ble på 89,8 % (90,9 %), mens den etter årets ni første måneder ble på 96,8 % (95,1 %). Finansinntektene i perioden ble MNOK 232 (405). Selskapet har i perioden hatt en bestandsvekst på 6,3 % (5,1 %).
SpareBank 1 Skadeforsikring har i løpet av de siste månedene kjøpt den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge – og Unison Forsikring ASA. Kjøpet av Unison er en del av den strategiske satsingen på å utvikle nye distribusjonskanaler som skal bidra til videre vekst.

SpareBank 1 Livsforsikring: Godt risikoresultat og solid bufferkapital
SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på MNOK 278 (311). Selskapet leverer en sterk og konkurransedyktig verdijustert avkastning, på 4,6 %, mens bokført avkastning ble 4 %. Risikoresultatet ble MNOK 260 (277) h.i.å. Samlet utgjorde bufferkapitalen etter 3. kvartal 16,1 % (13,7 %) av de forsikringsmessige avsetningene.
Forvaltningskapitalen per 30.9.10 var NOK 25,6 mrd., opp NOK 1,3 mrd. fra årsskiftet.

ODIN Forvaltning: Sterk resultatfremgang
ODIN Forvaltning fikk et resultat før skatt på MNOK 48 etter 3. kvartal, mot MNOK 18 i samme periode i 2009. Resultatforbedringen skyldes høyere gjennomsnittlig forvaltningskapital. Forvaltningskapitalen har økt med NOK 1 mrd. fra årsskiftet, til NOK 29 mrd. ODIN avtalte i kvartalet å kjøpe SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning AS, og vil fra 2011 tilby kombinasjonsfond.


Oslo, den 28. oktober 2010

Kontaktperson
SpareBank 1 Gruppen AS

Direktør informasjon og samfunnskontakt
Christian Brosstad, tlf. 970 80 686

Leave a Reply