Default image

Et splittet Europa

Søndag ble det kjent at EU og Irland har blitt enige om betingelsene for den irske redningspakken. I tillegg har EU medlemslandene blitt enige om de permanente krisehåndteringsreglene som skal avløse den midlertidige redningspakken som gjelder frem til 2013. Det at EU ble enige lang tid før markedet ventet det vil fjerne noe usikkerhet fra markedet. Fokuset vil nå rettes mot Portugal og Spania og muligheten for at også de vil trenge krisehjelp.

Rentemøte i Europa denne uken

Torsdag denne uken skal Spania emittere statsgjeld mens ECB skal avholde rentemøte. Den siste tids økonomiske nøkkeltall viser et dypt splittet euroområde hvor Tyskland opplever en sterk eksportledet vekst mens de fleste andre euroland sliter med svak vekst og svekket konkurranseevne. ECB vil måtte ta hensyn til at risikoen for en bankkrise i Europa stiger i takt med bankenes problem med å skaffe funding. Vi tror ECB vil måtte stoppe avviklingen av de ekstraordinære likviditetstiltakene og signalisere allerede på torsdag at de vil tilføre markedet mer likviditet for å bidra til lettere funding for banker.

Videre uro kan gi høyere lånerenter også i Norge

Uro i banksektoren vil kunne øke også norske bankers fundingkostnader siden de er avhengige av å låne i det internasjonale markedet. Dermed kan renten øke også for norske kunder selv om Norges Bank holder renten uendret.

101129 ArgoUkerapport

Leave a Reply