Default image

Globale spenninger øker

USA dominerte forrige uke med annonsering av de kvantitative lettelsene på 600 mrd USD innen utgangen av andre kvartal neste år, valg og en lang rekke positive nøkkeltall.

  • Arbeidsmarkstallene fra USA viste at sysselsetningen i privat sektor øker.
  • Kongressvalget endte ikke overraskende med at demokratene mistet flertallet i Representantenes hus, men de klarte så vidt å beholde flertallet i Senatet. Resultat ble tolket som positivt av aksjemarkedet, da Obama trolig vil bli nødt til å dreie politikken mot sentrum.
  • At USA trykker mer penger vil påvirke verdens kapitalstrømmer og øker spenninger for global handelspolitikk.

USAs politikk vil være hovedtema på denne ukes G20 møte. Vi venter at trenden med økt likviditet, svakere USD og oppgang i aksje- og råvarer vil prege markedet i en lenger periode fremover.

101108_ArgoUkerapport

Leave a Reply