Default image

Gode utsikter for norsk økonomi – renteheving til sommeren?

Gode utsikter for norsk økonomi
Forrige uke la SSB frem sine prognoser for norsk økonomi og som vanlig er de på den optimistiske siden. De venter en gradvis sterkere vekst, drevet av økt innenlandsk etterspørsel. Norske eksportører sliter med et høyt kostnadsnivå, men kompenserer for dette ved å vri eksporten mot markeder med høy vekst. Samlet venter SSB at fastlandsøkonomien vil vokse med 3% neste år og med rundt 3,5% i 2012 og 2013.

Renteøkning til sommeren om alt går bra
Skulle SSB få rett i sitt syn på norsk økonomi vil Norges Bank kunne sette opp renten som planlangt til neste sommer. SSB var imidlertid tydelige på at de forutsetter at utviklingen i Europa gradvis bedrer seg med konjunkturoppgang i 2013. Skulle utviklingen i Europa bli svakere enn ventet, noe vi tror, vil det dempe eller utsette konjunkturoppgangen i Norge. Da vil også rentehevingene fra Norges Bank bli skjøvet ut i tid.

Boligpriser og renter
Norges Bank har lagt gradvis mer vekt på boligpriser og andre aktivapriser når de skal sette renten. Dette er en god ide hvis prisoppgangen skyldes at den lave renten driver opp kredittveksten og derigjennom boligprisene. Hvis prisoppgangen derimot skyldes ubalanser i boligmarkedet ved at det bygges for lite boliger der folk ønsker å bo så vil en renteøkning ikke hjelpe på ubalansen. Norges Bank bør derfor vurdere meget nøye årsaken til prisoppgang i boligmarkedet før de begrunner en renteoppgang med at boligprisene stiger for rask. 

101206 ArgoUkerapport makro & renter

One response to “Gode utsikter for norsk økonomi – renteheving til sommeren?”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Christian Brosstad, SB1 Nord-Norge and Øystein Bortne, SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen said: Sjeføkonom: Gode utsikter for norsk økonomi – renteheving til sommeren? http://bit.ly/eJUPZX […]

Leave a Reply