Default image

Rentemøte i Norge og USA denne uken

Det er rentemøte i Norge og USA denne uken. Det er ikke ventet noen renteendring, men markedet vil følge nøye med på om sentralbankene vil kommentere hvordan de ser på utsiktene fremover.

Særlig spenning knyttes det til hvordan den amerikanske sentralbanken vil tolke den siste tids oppgang i lange renter. Vi tror oppgangen skyldes flere ting, men kanskje viktigst etter vår mening har det trolig skjedd en reprising av statsgjeld etter de siste ukers turbulens i Europa og økt fokus på at USAs statsgjeld vil stige kraftig de neste årene som følge av at Obama inngikk skatteforlik med republikanerne forrige uke. Økt markedsrente vil dessverre kunne dempe utlånsveksten og dermed legge en demper på veksten i modne økonomier fremover.

Se mer i den vedlagte ukerapporten: 101213 ArgoUkerapport makro renter

Leave a Reply