Default image

Sterk formkurve for SpareBank 1 Gruppen

Hovedpunkter

  • SpareBank 1 Gruppen leverer et foreløpig resultat i 2010 på MNOK 986 før skatt. Sammenlignbart resultat for 2009 var MNOK 996.
  • Egenkapitalavkastningen i 2010 var 18,5 % (16,6 %).
  • I 4. kvartal isolert ble resultatet før skatt MNOK 343 (177).
  • Kjernekapital- og kapitaldekningen i konsernet utgjorde ved utgangen av 2010 hhv. 13,1 % (11,8 %) og 16,9 % (16,3 %).

– Fokus på kontinuerlig forbedring og kompetanse bidrar til at SpareBank 1 Gruppen igjen leverer solide resultater for året 2010. Sterke underliggende resultater i de store produktenhetene, hjulpet av gode finansmarkeder, gir oss god fart inn i 2011, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen.

Hun peker på at SpareBank 1-alliansen, preget av diversifisering og en unik distribusjonsbredde, igjen viser sin styrke. – Vi gleder oss over gode resultater i SpareBank 1-alliansen. Samtidig konstaterer vi at markedet responderer godt på vår posisjon som ”hele Norges sparebank”.

Foreløpige resultater for 2010 i SpareBank 1 Gruppens største enheter:

SpareBank 1 Skadeforsikring: Solid bestandsvekst og betydelig bedring i forsikringsresultatet

SpareBank 1 Skadeforsikring fikk i 2010 et resultat før skatt på MNOK 641, mot MNOK 621 i 2010. Combined ratio f.e.r. i 2010 ble 97,7 % (96,2 %). Finansavkastningen i 2010 ble 5 % (6,8 %). Selskapet hadde i 2010 en bestandsvekst på 15,4 %, tilsvarende MNOK 629.

SpareBank 1 Skadeforsikring har i løpet av 2010 kjøpt den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge – og Unison Forsikring ASA. Kjøpet av Unison medførte en inntektsføring av badwill i Q4 2010 på MNOK 118.

Kjøpet av Unison er en del av den strategiske satsingen på å utvikle nye distribusjonskanaler som skal bidra til videre vekst. Unison har i 2011 inngått en bred avtale med Norges Automobilforbund (NAF) i forbindelse med deres satsing på medlemsforsikring.

SpareBank 1 Livsforsikring: Konkurransedyktig verdijustert avkastning og solid bufferkapital

SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde i 2010 et resultat før skatt på MNOK 350 (392). Selskapet leverer en sterk og konkurransedyktig verdijustert avkastning på 7,1 %, mens bokført avkastning ble 5,2 %. Ved utgangen av 2010 utgjorde samlet bufferkapital 14,6 % (11,7 %) av de forsikringsmessige avsetningene.

Forvaltningskapitalen per 31.12.10 var NOK 26,5 mrd., opp NOK 2,2 mrd. siste 12 måneder.

ODIN Forvaltning: Sterk resultatfremgang

ODIN Forvaltning fikk et resultat før skatt på MNOK 65 i 2010, mot MNOK 42 i 2009. Resultatforbedringen skyldes høyere gjennomsnittlig forvaltningskapital. Forvaltningskapitalen har økt med NOK 4,3 mrd. fra årsskiftet, til NOK 32,3 mrd.

ODIN har kjøpt SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning AS og tilbyr nå kombinasjonsfond.

Kontaktperson SpareBank 1 Gruppen AS:
Direktør informasjon og samfunnskontakt. Christian Brosstad, tlf. 970 80 686.

Last ned presentasjonen her

Kirsten Idebøen, adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen

Kirsten Idebøen, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Leave a Reply