Default image

Argo Securities AS blir SpareBank 1 Markets AS

Som ett av flere tiltak i forbindelse med etableringen av en kraftfull kapitalmarkedsenhet sentralt plassert i SpareBank 1-alliansen har selskapet nå endret navn.
– Selskapets navn synliggjør nå vår tilknytning til den nest største finansaktøren i Norge. Navneendringen er ett av flere tiltak som nå gjennomføres for å etablere SpareBank 1 Markets blant de fremste aktørene i bransjen. Navneendringen er en viktig del av strategien for selskapet – parallelt med ansettelsene vi har gjennomført de siste månedene, sier adm. direktør Martin Hagen i SpareBank 1 Markets.

– Dette er en naturlig del av utviklingen for selskapet, som har vært en del av SpareBank 1-alliansen siden 2008. Vi har store forventninger til selskapet, og ser positivt på at selskapsnavnet nå synliggjør tilhørigheten, kommenterer Kirsten Idebøen, adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen og styreleder i SpareBank 1 Markets.

[flickr id=”5399962511″ thumbnail=”medium_640″ overlay=”false” size=”medium” group=”” align=”left”]

Martin Hagen, adm. direktør i SpareBank 1 Markets

Leave a Reply