Default image

Kvartalspresentasjon Q3-2011: Et resultat preget av finansuro

SpareBank 1 Gruppen AS fikk et resultat før skatt på MNOK 248 (643) per 3. kvartal 2011. Resultat etter skatt ble MNOK 245 (508) for samme periode. Annualisert egenkapitalavkastning ble 6,7 %.

Finansnæringen har opplevd et meget volatilt kvartal. På tross av dette har konsernet god kontroll og en god underliggende utvikling, dersom man ser bort fra kortsiktige effekter av finansuroen. Resultatet i perioden er preget av utviklingen i finansmarkene og høye skadeprosenter på forsikringssiden. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert utgjorde MNOK -60 (347).

Skadeselskapet opplever negativ aksjeavkastning og et høyt innslag av storskader. Samtidig har skadekonsernet en meget solid bestandsvekst, med en premiebestand per 30. september på ca. MNOK mrd 5,1. Det tilsvarer en økning på 8,7 % hittil i år. Skadeselskapet har et resultat før skatt på MNOK 18 per 30.9.11. Skadeselskapet hadde per 30.9.11 satt av MNOK 44 ifm terroranslaget 22.7.11.

Gode buffere i SpareBank 1 Livsforsikring bidrar til at dette selskapet sto seg godt gjennom markedsuroen i 3. kvartal. Det har vært viktig å sikre resultatene ved å sette av nødvendig bufferkapital gjennom de foregående kvartalene. Livselskapet har et resultat før skatt på MNOK 316 etter 3. kvartal, mot MNOK 278 på samme tidspunkt i fjor.

De svake aksjemarkedene bidrar ellers til et fall på NOK mrd 9,8 i forvaltningskapitalen hittil i år i ODIN Forvaltning, noe som gir seg direkte utslag på bunnlinjen for selskapet. ODINs resultat hittil i år er MNOK 30 før skatt.

Satsingen på SpareBank 1 Markets, med store og planlagte investeringer knyttet til oppbygging av et ledende kapitalmarkedsmiljø, samt vanskelige markedsforhold i 3. kvartal, bidrar også til en svak resultatutvikling. Selskapet har et underskudd på MNOK 77 før skatt hittil i år.

SpareBank 1 Gruppens satsing på inkasso og factoring gjennom SpareBank 1 Gruppen Finans, leverer et resultat på MNOK 22 før skatt hittil i år.

Last ned presentasjon fra presse- og analytikerkonferansen 28. oktober 2011

Kontaktperson
SpareBank 1 Gruppen AS

Direktør informasjon og samfunnskontakt,
Christian Brosstad,
tlf. 970 80 686

View more presentations from SpareBank 1 Gruppen AS

One response to “Kvartalspresentasjon Q3-2011: Et resultat preget av finansuro”

  1. […] Last ned rapport for 3. kvartal 2011 – SpareBank 1 Gruppen 2. November 2011 kl. 14:05 Av: Christian Brosstad . TweetI forrige uke presenterte vi resultater per 3. kvartal 2011. Du finner presentasjonen fra analytiker- og pressekonferansen her. […]

Leave a Reply