Default image

Klimaregnskap 2011: Nedgang i totale utslipp på 12,6 prosent for SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen har for fjerde året på rad (se 2008, 2009 og 2010)  laget klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten. Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2‐utslipp målt i CO2‐ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Klimaregnskapet er kvalitetssikret og kontrollert av CO2Focus.

Det totale utslippet til SpareBank 1 Gruppen i 2011 er 2 027,6 tonn CO2. Dette er en nedgang på 12,6 prosent fra 2010. Nedgangen skyldes flere forhold:

  • Strømforbruket har gått ned som en følge av økt arealtetthet og rehabilitering av Hammersborggt 2
  • Klimautslipp fra fossile brensel, strøm og firmabiler har gått ned, flyreiser er uforandret, men det finnes potensial for ytterligere reduksjon.
  • Fra og med inneværende år stiller vi strengere krav til utslipp fra firmabilene. Dette vil gi miljøgevinster. I tillegg har vi fått færre firmabiler. 
  • Det er iverksatt ytterligere miljøtiltak i SpareBank 1 Gruppen slik at det skal   være mulig å kutte ytterligere i CO2-utslippene for 2012.

Vi startet arbeidet med å bli en miljøfyrtårnbedrift i 2011. I begynnelsen av 2012 ble vi miljøfyrtårnsertifisert.

Last ned presentasjon av klimaregnskap 2011 for SpareBank 1 Gruppen AS

View more presentations from SpareBank 1 Gruppen AS

Leave a Reply