Default image

Avslutter salgsprosess – integrerer selskapet

I en børsmelding den 16. april 2012 meddelte SpareBank 1 Skadeforsikring at de åpnet for salg av Unison Forsikring.

SpareBank 1 Skadeforsikring har ut fra en helhetsvurdering konkludert med at salgsprosessen avsluttes.  Selskapet ønsker å utnytte Unisons kundeportefølje som et grunnlag for en mer spisset satsing innenfor markedet for medlemsforsikringer, med en sterkere involvering med SpareBank 1 -bankene.  På denne bakgrunn vil Unison bli en integrert del av SpareBank 1 Skadeforsikring.

Administrerende direktør i Unison Kåre Ulvin har, på bakgrunn av en slik strategisk og organisatorisk endring, informert styret om at han ønsker å si opp sin stilling i selskapet.

– Vi ønsker å takke Kåre Ulvin for hans betydelige innsats i selskapet de siste årene, sier styreleder Torbjørn Martinsen.

Egil Riisnes er konstituert som ny adm. direktør for selskapet. Egil Riisnes kommer fra SpareBank 1 Livsforsikring, hvor han i dag er ansatt som direktør for distribusjon.

 Oslo, den 27.9.2012

Kontaktpersoner
Styreleder i Unison Forsikring, Torbjørn Martinsen, tlf. 480 04 734
Adm. dir. i SpareBank 1 Skadeforsikring, Turid Grotmoll, tlf. 905 54 458
Informasjonsdir. i SpareBank 1 Gruppen, Christian Brosstad, tlf. 970 80 686 
Konst. adm. dir. Unison, Egil Riisnes, tlf. 996 16 000

Leave a Reply