Default image

SpareBank 1 kraftsamler forsikring

SpareBank 1 samler nå skade- og livsforsikringsvirksomhetene i én felles enhet. Målet er å skape et helhetlig kundetilbud og sterke, interne fagmiljøer.  Samlingen i én felles enhet vil også skape grunnlag for mer effektive prosesser i hele verdikjeden, sterkere konkurranseevne og lavere kostnader.

– SpareBank 1 må også i fremtiden sikre at vi har konkurransedyktige forsikrings- og pensjonsprodukter, sier konsernsjef Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen, som er styreleder i de to involverte selskapene.  – Vi distribuerer våre produkter gjennom SpareBank 1-bankene, og gjennom et bredt samarbeid med LO, sier Idebøen.

Turid Grotmoll er ansatt som ny leder i den nye, samlede forsikringsenheten. Hun kommer fra stillingen som adm. direktør i SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

De foreløpige vurderingene av kostnadssynergiene tilsier en fullårseffekt på ca 100 millioner kroner fra 2014. Etableringen av én samlet enhet vil antatt bety en nedbemanning på ca 60 årsverk, som primært vil bli tatt ut gjennom reduksjon av vikarbruk, naturlig avgang og mulighet for frivillige pakker.

En sammenslåing vil kreve godkjennelse fra myndighetene.

Oslo, den 17.9.12.

Kontaktpersoner:
Turid Grotmoll, ny leder i SpareBank 1s forsikringsvirksomhet, tlf. 905 54 458
Thoralf Granerød, konserndirektør kommunikasjon, tlf 918 30 369
Turid Grotmoll, administrerende direktør for SpareBank 1 Skadeforsikring AS Thoralf Granerød, Konserndirektør informasjon og samfunnskontakt, SpareBank 1 Gruppen

Leave a Reply