Default image

Resultater Q3: – Solid resultatfremgang

SpareBank 1 Gruppen AS leverer et resultat før skatt på MNOK 553 (248) per 3. kvartal 2012. Resultat etter skatt ble MNOK 491 (245) for samme periode. Annualisert egenkapitalavkastning ble 12,7 % (7,0 %).

Last ned foreløpig kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS – 3. kvartal 2012

[slideshare id=14781430&doc=kvartalspresentasjon-sb1gr-3q-2012-121018045853-phpapp01]

– SpareBank 1 Gruppen har solid resultatfremgang i forhold til samme periode i fjor, konstaterer adm. direktør Kirsten Idebøen. – Det er spesielt livs- og skadeforsikringsvirksomhetene som leverer gode resultater.

SpareBank 1 Livsforsikring har hatt en god utvikling i administrasjonsresultatet, samtidig som selskapet har bygget ytterligere buffere og økt oppreserveringen for lang levealder. Selskapet har et resultat før skatt på MNOK 380 (316) per 3. kvartal 2012.

I SpareBank 1 Skadeforsikring er det bedring i forsikringsresultatet. Det er likevel høyere finansinntekter som hovedsakelig bidrar til resultatfremgangen. Resultatet per 3. kvartal 2012 er på MNOK 421 (18) før skatt.

ODIN Forvaltning har nedgang i gjennomsnittlig forvaltningskapital ift fjoråret. Selskapet vil i tiden som kommer, med ny adm. direktør på plass i 3. kvartal 2012, øke fokuset på forvaltningsprosessene og iverksette tiltak på kostnadssiden. ODIN har et nullresultat før skatt etter årets ni første måneder, mot MNOK 30 i samme periode i fjor.

I SpareBank 1 Markets, som var fullt bemannet og fikk tilgang på ratet balanse fra 1. mai i år, er det god omsetningsvekst, hovedsakelig på renteområdet. Selskapet har et resultat før skatt på MNOK -154 (-77) per 3. kvartal 2012.

Det er i 3. kvartal startet en prosess for å samle livsforsikring og skadeforsikring i ett forretningsområde, under navnet SpareBank 1 Forsikring. Målet er å gi et helhetlig kundetilbud, skape bedre kundeopplevelser og å øke konkurransekraften.

Forsikringsvirksomheten i SpareBank 1 Gruppen er godt kapitalisert til å møte nye og strengere kapitalkrav, som følge av innføring av Solvency II-regelverket.
Oslo, den 18. oktober 2012

Kontaktperson
SpareBank 1 Gruppen AS

Konserndirektør Kommunikasjon,
Thoralf Granerød, tlf. 918 30 369

Leave a Reply