7982340479_2e0a83d080_b

Gode resultater for 1. halvår

SpareBank 1 Gruppen hadde en betydelig resultatfremgang 1. halvår 2013 sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat før skatt for 1. halvår ble 531 (296) mill. kroner. I 2. kvartal isolert var resultat før skatt 170 (123) mill. kroner.

Annualisert egenkapitalavkastning ble 15,6 (10,5) % hittil i år, noe som plasserer SpareBank 1 Gruppen blant de beste i bransjen.

Kapitaldekningen var på 14,6 % per 30. juni 2013 – uendret fra årsskiftet.

– SpareBank 1 Gruppen viser også i dette kvartalet meget solide resultater, sier adm. direktør Kirsten Idebøen. – De gode resultatene skyldes først og fremst en betydelig bedring i resultatet fra forsikringsområdet, hvor man nå ser effekter av integrasjonen mellom livsforsikring og skadeforsikring.

Oslo, den 14. august 2013

Kontaktpersoner SpareBank 1 Gruppen AS

Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune,
tlf. 924 96 993

Informasjonsdirektør, Christian Brosstad,
tlf. 970 80 686

Leave a Reply