3522376823_ec91af72ea_b

Historisk godt resultat

Last ned presentasjonen fra dagens presse- og analytikerkonferanse.

SpareBank 1 Gruppen hadde en betydelig resultatfremgang per 3. kvartal 2013 sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernresultat før skatt per 3. kvartal ble 1.216 (553) mill. kroner. Dette er det beste resultatet per 3. kvartal noensinne for SpareBank 1 Gruppen. For 3. kvartal isolert, var resultat før skatt 686 (256) mill. kroner. Dette er ny kvartalsrekord for SpareBank 1 Gruppen.

Annualisert egenkapitalavkastning ble 20,5 (12,7) % hittil i år, noe som plasserer SpareBank 1 Gruppen blant de beste i bransjen.

– SpareBank 1 Gruppen viser også i dette kvartalet meget solide resultater, sier adm. direktør Kirsten Idebøen. – Det gode resultatet skyldes hovedsakelig god lønnsomhet og drift i de største produktselskapene, positive effekter av igangsatte forbedringstiltak, og inntektsføring av avviklingsgevinster.

Andre hovedpunkter:
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på 486 (380) mill. kroner per 3. kvartal. Bedringen skyldes god utvikling i alle resultatelementene, hovedsakelig risiko- og renteresultatet.

SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt på 814,4 (421,0) mill. kroner per 3. kvartal. Bedringen skyldes hovedsakelig økt lønnsomhet som følge av reduserte erstatningskostnader og inntektsføring av avviklingsgevinster utløst av prosessforbedringsprosjekter.

I ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på 31 mill kroner per 3. kvartal som er en forbedring på 31 mill kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av inntektsøkning og kostnadsreduksjon. Forvaltningskapitalen utgjorde 30,4 mrd. kroner per 30. september 2013.

Oslo, den 24. oktober 2013

Kontaktpersoner SpareBank 1 Gruppen AS

Finansdirektør/ IR-ansvarlig,
Sigurd Aune, tlf. 924 96 993

Kont. kommunikasjonsdirektør,
Christian Brosstad, tlf. 970 80 686

Leave a Reply