7982340479_2e0a83d080_b

Klimaregnskapet for 2013: Kutt i utslipp på 17,1 %

SpareBank 1 Gruppen har for sjette året på rad (se 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012) laget energi- og klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten.

En reduksjon på 17,1 % fra 2012
Det totale utslippet til SpareBank 1 Gruppen i 2013 er 1 842.9 tonn CO2. Dette er en reduksjon på 17,1 % fra 2012*, mens fra 2011 til 2012 var det en økning på 10,7 %.

Kvalitetssikret og kontrollert
Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2‐utslipp målt i CO2‐ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Klimaregnskapet er kvalitetssikret og kontrollert av CO2Focus.

Miljøfyrtårn
SpareBank 1 Gruppen ble miljøfyrtårnsertifisert i 2012 og tilfredsstiller derfor alle kravene som stiftelsen Miljøfyrtårn stiller i forhold til denne type virksomhet.

Last ned presentasjon av klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS.

Hovedpunktene

  • Energi- og klimaregnskapet 2013 for SpareBank 1 Gruppen viser en total utslippsreduksjon på 17,1 % tilsvarende 381,2 tonn CO2. Dette er basert på noe endringer i rapportering, samt en reduksjon på 100 årsverk fra 2012, og totalt forbruk av elektrisitet i Oslo fordelt på lokalene de benytter.
  • Klimagassutslipp fra kilometergodtgjørelse redusert med 6,7 tonn CO2, samt en reduksjon fra firmabiler med 18,9 tonn CO2. Totalt en utslippsreduksjon fra transport på 10,1 %.
  • Utslipp fra elektrisitets- og fjernvarmeforbruk ble redusert med 28,2 %, som tilsvarer 319,5 tonn CO2. Areal for Hammersborggate 2 og 9 har ikke vært konstant de seneste årene. Det medfører at energiforbruk også varierer som følge av dette. Det totale energiforbruket for lokalene har gått ned med ca 30 %. Energiforbruk per m2 viser en reduksjon på 12 % fra 2012 til 2013. Ved hjemmekontorer og Stavanger er det benyttet samme estimat som foregående år.
  • Utslipp fra Scope 3 er redusert med 4,3 % tilsvarende 36,2 tonn CO2. Utslipp fra flyreiser er redusert med 11,1 tonn CO2, mens utslipp fra avfall er redusert med 25,1 tonn CO2.

Leave a Reply