3522376823_ec91af72ea_b

Tidenes beste resultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer et resultat før skatt i 2013 på MNOK 1659 (955). I 4. kvartal isolert ble resultatet før skatt MNOK 443 (249).

Annualisert egenkapitalavkastning ble 20,3 % i 2013, noe som plasserer SpareBank 1 Gruppen i toppskiktet på lønnsomhet innenfor finansbransjen.

Last ned presentasjonen fra dagens presse- og analytikerkonferanse

Lønnsomhet og fornøyde kunder
– 2013 var et meget sterkt år for SpareBank 1 Gruppen, sier adm. direktør Kirsten Idebøen. – Vi har arbeidet systematisk og målrettet gjennom året med å forbedre lønnsomheten innenfor alle forretningsområdene. I tillegg har vi fortsatt fokus på å skape gode kundeopplevelser og enkle tjenester som kundene vil ha.  Et bevis på at vi lykkes er EPSI-målingen for 2013 som viser at SpareBank 1 har de mest fornøyde forsikringskundene. 2013 ble også året da mobilbanken fikk sitt gjennombrudd. SpareBank 1 har nå Norges største mobilbank målt i antall innlogginger.

Rekordår for Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på MNOK 638 (479) for 2013. Bedringen skyldes god utvikling på risiko- og renteresultatet. SpareBank 1 Forsikring har bygget ytterligere buffere i 2013 og var ferdig oppreservert på kollektiv ytelsespensjon ved utgangen av 2013. – Vi er fortsatt markedsledende på nytegning av personforsikringsprodukter, og har lave markedsandeler på kapitalintensive produkter.

SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt på MNOK 1.244 (619) for 2013. Dette er en dobling av resultatet fra året før. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig reduserte erstatningskostnader og avviklingsgevinster som følge av prosessforbedringer. Combined ratio (CR) var 79,0 % for 2013, ned 19,7 prosentpoeng fra 2012.

ODIN Forvaltning leverer igjen overskudd
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 51 for 2013. Dette er en forbedring på MNOK 71 fra 2012. Resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av inntektsøkning,  som følge av vekst i forvaltningskapitalen,  og gjennomførte kostnadsreduksjoner. Forvaltningskapitalen utgjorde 32,7 mrd. kroner per 31. desember 2013, mot 24,8 mrd. kroner året før.

Oslo, 13. februar 2014

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993

Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Leave a Reply