Kvartalspresentasjon 2014

Solid start på året for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer det nest beste 1. kvartal noensinne med et resultat før skatt på MNOK 337 (385). – Dette er en meget sterk start på 2014, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen.

Samtlige forretningsområder i konsernet har bedre resultater fra underliggende drift enn i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen endte på sterke 16,7 %. 

Resultatnedgangen fra fjorårets rekordkvartal, skyldes noe svakere finansmarkeder og at Skadeselskapet har valgt å bygge buffere i form av økte sikkerhetsavsetninger.

Norges mest fornøyde forsikringskunder
SpareBank 1 har igjen de mest fornøyde skadeforsikringskundene, i følge Norsk Kundebarometer 2014. Her kommer SpareBank 1 nok en gang best ut i forsikringsklassen.  – Vi er både stolte og glade over også dette resultatet, og takker kundene våre for tilliten, sier Idebøen.

Nok et godt kvartal for forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på MNOK 153 (148) for 1. kvartal 2014. Selskapet fortsetter å bygge buffere i dette kvartalet, og er godt rustet for eventuell uro i finansmarkedene i 2014. – I tillegg er selskapet fortsatt markedsledende på nytegning av personforsikringsprodukter, og har lave markedsandeler på kapitalintensive produkter, sier Idebøen.

SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på MNOK 193 (265) for 1. kvartal 2014. Resultatnedgangen skyldes noe svakere finansmarkeder og at selskapet har økt sikkerhetsavsetningene med MNOK 63 for å sikre tilfredsstillende buffere.  Combined ratio (CR) i Skadeselskapet var 87,0 % (91,7) for 1. kvartal 2014.

ODIN Forvaltning skyter fart
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 18 for 1. kvartal 2014. Dette er en forbedring på MNOK 10 sammenlignet med samme kvartal i 2013. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak inntektsøkning. Forvaltningskapitalen utgjorde 32,9 mrd. kroner per 31. mars 2014, mot 27,7 mrd. kroner året før.

Oslo, 30. april 2014

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen (PDF)

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Bilder:  http://www.flickr.com/photos/sparebank1/sets/

Leave a Reply