8577799284_945acde4ee_c

Tidenes beste halvårsresultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer det beste halvårsresultatet noensinne med et resultat før skatt på MNOK 1 009 (531). I 2. kvartal isolert var resultat før skatt MNOK 671 (170), som også er rekordstort.

– Vi er meget godt fornøyd med dette halvåret, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen (bilde). – Samtlige forretningsområder viser fremgang, og leverer gode resultater. Egenkapitalavkastningen endte på rekordsterke 25,7 %.

Godt halvår for forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på MNOK 325, som var MNOK 41 bedre enn per 1. halvår 2013. Det har vært en positiv utvikling i alle de viktigste resultatområdene sammenlignet med fjoråret.

SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på MNOK 665, som var MNOK 227 bedre enn per 1. halvår 2013. Både forsikringsresultatet og finansresultatet ble bedret i forhold til fjoråret.

Selskapet leverer god underliggende lønnsomhet og resultatet fra forsikringsvirksomheten er MNOK 293 bedre enn på samme tid i fjor. Forbedringen skyldes reduksjon i årets erstatningskostnader som følge av kostnadsbesparelser, og en nedgang i antall meldte saker. Et prosjekt har gitt besparelser på innkjøpssiden og dermed redusert de årlige skadekostnadene med ca MNOK 210. Det er i tillegg inntektsført MNOK 245 (227) i avviklingsgevinster per 30. juni, hvorav MNOK 139 (113) ble inntektsført i 2. kvartal. Det har også blitt kostnadsført mindre naturskader i første halvår 2014 sammenlignet med i fjor da flom og uvær ga et negativt naturskaderesultat.

Resultatfremgangen fortsetter i ODIN Forvaltning
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 42 (16) for 1. halvår. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter med MNOK 25 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Forvaltningskapitalen utgjorde 34,4 mrd. kroner per 30. juni 2014, som er 1,6 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet og 7,1 mrd. kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Her kan du laste ned presentasjonen fra analytiker- og pressekonferansen

Last ned rapport for 2. kvartal og 1. halvår (PDF)

Kontaktpersoner

Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993

Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Bilder: http://www.flickr.com/photos/sparebank1/sets/

Leave a Reply