Kirsten Idebøen SpareBank 1 Gruppen

3. kvartal 2014: Tidenes beste resultat

SpareBank 1 Gruppen leverer det beste resultatet per tredje kvartal i Gruppens historie, med et resultat før skatt på MNOK 1 753 (1 216). I 3. kvartal isolert var resultat før skatt MNOK 745 (671). Annualisert egenkapitalavkastning pr 30.09.14 endte på rekordsterke 28 %.

– Vi er meget godt fornøyd med året så langt, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen. – Alle forretningsområdene leverer gode resultater, noe som bekrefter SpareBank 1-alliansens sterke markedsposisjon som landets nest største finansgruppering.

Svært godt resultat fra forsikringsvirksomheten og god avkastning for pensjonskundene
SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på MNOK 1297, som var MNOK 483 bedre enn per 3. kvartal 2013. Den sterke resultatforbedringen skyldes i hovedsak færre skadeutbetalinger og inntektsføring av avviklingsgevinster.

Det er inntektsført MNOK 698 (478) i avviklingsgevinster per 3. kvartal, hvorav MNOK 454 (251) i 3. kvartal. Det er også blitt kostnadsført færre naturskader hittil i 2014 sammenlignet med i fjor, da flom og uvær ga et negativt naturskaderesultat.

SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på MNOK 466 (486). Den gode utviklingen i de viktigste resultatelementene fortsetter også dette året.

SpareBank 1 Forsikring fortsetter å levere god avkastning til innskuddspensjonskundene. Kunder med investeringsvalgporteføljen “Moderat” (50 % aksjer og 50 % renter) hadde en avkastning på 7,6 % per 3. kvartal. For de siste 3 og 5 år har SpareBank 1 Forsikring oppnådd best risikojustert avkastning av samtlige pensjonsleverandører i Norge.

Resultatfremgangen fortsetter i ODIN Forvaltning
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 68 (31) i årets ni første måneder. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter med MNOK 34 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatet før skatt i 3. kvartal ble MNOK 25 (15).

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Leave a Reply