SpareBank 1-bygget

Tidenes beste årsresultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer det beste årsresultatet noensinne, med et resultat før skatt på MNOK 2 406 (1 659). For 4. kvartal isolert var resultat før skatt MNOK 653 (443). Annualisert egenkapitalavkastning pr 31.12.14 endte på rekordsterke 28 %.

– 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 Gruppen, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen. – Det gode resultatet kommer som følge av solid drift i samtlige datterselskaper. I tillegg har vi gjennom året jobbet systematisk med gode kundeopplevelser og enkle digitale tjenester som kundene vil ha. Et bevis på at vi lykkes er Norsk Kundebarometer 2014 som viser at vi har Norges mest førnøyde forsikringskunder.

Rekordresultat fra skadeforsikringsvirksomheten
SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på MNOK 1 829, som var MNOK 585 bedre enn i 2013. Resultatforbedringen skyldes et meget godt forsikringsresultat som følge av færre skader i 2014, blant annet på grunn av en mildere vinter, vellykket kostnadsreduksjonsprogram, bedre risikoseleksjon, samt inntektsføring av avviklingsgevinster.

Combined Ratio (CR) i 2014 ble 70,1 % mot 80,5 % i 2013.

SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt i 2014 på MNOK 505 (638). Nedgangen i resultatet før skatt på MNOK 132 skyldes hovedsakelig noe svakere risikoresultat, estimatavvik på pensjonskostnader, samt eiers bidrag til oppreservering langt liv på 65 mill. kroner.

Resultatfremgangen fortsetter i ODIN Forvaltning
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 89 (52) for 2014. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter (+11 %).

Last ned presentasjonen fra dagens presse- og analytikerkonferanse

Oslo, 12. februar 2015

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Bilder:  http://www.flickr.com/photos/sparebank1/sets/

Leave a Reply