Kirsten-Ideboen-SB1G

Kirsten Idebøen slutter i SpareBank 1 Gruppen

Adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen AS, Kirsten Idebøen, har anmodet styret om å fratre sin stilling av personlige årsaker knyttet til sin sønns brå bortgang i fjor høst. Hun har vært i selskapet siden 2002, hvorav de siste 5 år som leder.

– Jeg har hatt utrolig gode og lærerike år i SpareBank 1, og er stolt av den posisjonen vi har i markedet. Jeg ønsker SpareBank 1-bankene og alliansen lykke til videre – og er overbevist om at den sterke, lokalt forankrede forretningsmodellen vil være en suksess også fremover, sier Kirsten Idebøen.

– Kirsten Idebøen har skapt store verdier for aksjonærene og bankene over tid. Vi beklager at hun nå slutter, sier styreleder Richard Heiberg i SpareBank 1 Gruppen.

Kirsten Idebøen fratrer sin stilling 1. april 2015. Fra samme tidspunkt vil adm. direktør i SpareBank 1 Forsikring, Turid Grotmoll, bli konstituert som leder av SpareBank 1 Gruppen. Hun vil fortsatt være adm. direktør i SpareBank 1 Forsikring.

Kontaktinfo:
Richard Heiberg, styreleder i SpareBank1 Gruppen AS, tlf 902 06 018

 

Om SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen eies av SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, Samarbeidende Sparebanker, Sparebanken Hedmark, SpareBank 1 Oslo Akershus, samt Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO.

SpareBank 1 Gruppen utvikler og leverer – på vegne av SpareBank 1-bankene – felles IT/mobilløsninger, betjeningskonsepter, finansprodukter/tjenester, beste-praksis-løsninger og lignende.  Dette for å bidra til SpareBank 1-bankenes konkurransekraft og lønnsomhet, slik at de forblir sterke og selvstendige lokale og regionale aktører.

Datterselskaper i SpareBank 1 Gruppen AS: SpareBank 1 Forsikring – med livsforsikring og skadeforsikring, ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Medlemskort, SpareBank 1 Gruppen Finans og Conecto. Mer om SpareBank 1 Gruppen.

Leave a Reply