Turid-Grotmoll-SpareBank1

God start på året for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer det nest beste første kvartalsresultatet noen sinne, med et resultat før skatt på MNOK 378 (337). Annualisert egenkapitalavkastning pr 31.03.15 endte på sterke 17,8 % (16,7).

– Vi har også i år fått en meget bra start på året, sier konstituert adm. direktør Turid Grotmoll i SpareBank 1 Gruppen. – Det gode resultatet skyldes i første rekke fortsatt god lønnsomhet i forsikringsvirksomheten, samt stabil og positiv utvikling for de andre selskapene i konsernet.

Norgesmester i personforsikring
28,7 prosent av personforsikringene som selges i Norge kommer fra SpareBank 1. Det betyr at SpareBank 1 har 1 av 4 personforsikringer i markedet. Dette viser statistikk fra Finans Norge. – Det er gledelig at vi fortsatt er markedsledende på personforsikring, sier Grotmoll. – Vi registrerer også at stadig flere kunder bestiller sine forsikringer på nettet eller i mobilbanken.

Gode resultater fra skadeforsikringsvirksomheten
SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på MNOK 251 (193). Resultatfremgangen skyldes i hovedsak bedring i den underliggende drift. Naturskadehendelser ifm stormene “Nina” og “Ole” ga et naturskaderesultat på MNOK – 85 (7). Erstatninger for øvrige segmenter er redusert i forhold til i fjor og den underliggende lønnsomheten ex naturskader er bedret.
Combined Ratio (CR) for 1. kvartal 2015 ble 89,1 mot 87 % i samme periode i fjor.

SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på MNOK 125 (153). Resultatnedgangen skyldes blant annet et noe svakere risikoresultat som følge av flere meldte uføretilfeller.

Resultatfremgangen fortsetter i ODIN Forvaltning
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 22 (18). Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter. Forvaltningskapitalen utgjorde 37,7 mrd. kroner per 31. mars 2015, som er 3,8 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet og 4,8 mrd. kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Leave a Reply