3522376823_ec91af72ea_b

Godt halvårsresultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer et halvårsresultat før skatt på MNOK 845 (1.009). I 2. kvartal isolert var resultat før skatt MNOK 467 (671). – Vi er veldig godt fornøyd med dette halvåret, sier konstituert adm. direktør Turid Grotmoll i SpareBank 1 Gruppen.

– Samtlige forretningsområder leverer gode resultater. Egenkapitalavkastningen endte på 17,6 %.

Økt salg på bil- og husforsikring
– Det er gledelig å registrere at stadig flere kjøper bil og husforsikring i SpareBank 1, sier Grotmoll. Salget av disse produktene har steget med henholdsvis 14 % og 13 % sammenlignet med samme periode i fjor. SpareBank 1 Forsikring er fortsatt markedsledende på personforsikring.

SpareBank 1 Forsikring har det siste året lansert flere digitale forsikringsløsninger. Nettsalget i første halvår 2015 er omtrent tre ganger så høyt som i samme periode i fjor. 3 av 10 reiseforsikringer selges nå på nett.

SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på MNOK 304 (325) per 1. halvår 2015. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak et svakere renteresultat og et noe svakere risikoresultat.

SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat i samme periode på MNOK 634, som var MNOK 31 lavere enn per 1. halvår 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere finansavkastning sammenlignet med fjoråret. For øvrig er det fortsatt god bedring i den underliggende drift.

Forsikringsresultatet er preget av betydelige naturskadeerstatninger fra stormene «Nina» og «Ole» på MNOK 111. For øvrig er det en nedgang i øvrige erstatninger sammenlignet med fjoråret og få storskader. Det er inntektsført avviklingsgevinster på MNOK 251 (245) per 2. kvartal.

Resultatfremgangen fortsetter i ODIN Forvaltning
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 53 (42) for 1. halvår. Resultatforbedringen skyldes økning i forvaltningshonorarer som følge av økt forvaltningskapital. Forvaltningskapitalen utgjorde 37,5 mrd. kroner per 30. juni 2015, som er 3,1 mrd. kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Oslo, 12. august 2015

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Leave a Reply