oslo-s-folkemengde

Godt kvartal for SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen leverer et resultat før skatt per 3. kvartal på MNOK 1.225 (1.753). I 3. kvartal isolert var resultat før skatt MNOK 380 (745).

– Vi ser nok en gang bedring i underliggende drift for samtlige selskaper i konsernet, sier konstituert adm. direktør Turid Grotmoll i SpareBank 1 Gruppen. Resultatnedgangen fra samme periode i fjor skyldes i hovedsak økning i naturskader og svakere finansresultater som følge av børsnedgang og et lavere rentenivå.

Egenkapitalavkastningen endte på 16,8 %.

Uvær og svake finansmarkeder preger forsikringsresultatene
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på MNOK 451 (466) per 3. kvartal 2015. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere finansavkastning.

SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat i samme periode på MNOK 897, som var MNOK 399 lavere enn per 3. kvartal 2014. Resultatnedgangen skyldes økte naturskadeerstatninger, lavere avviklingsgevinster og redusert finansavkastning. For øvrig er det fortsatt god bedring i den underliggende drift.

Forsikringsresultatet er preget av stormene “Nina” og “Ole”, samt flommen “Petra”. Disse hendelsene har gitt naturskadeerstatninger på MNOK 135 (63). For øvrig er det en nedgang i øvrige erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet sammenlignet med fjoråret. Det er i tillegg inntektsført avviklingsgevinster på MNOK 415 (698) per 3. kvartal.

Resultatfremgangen fortsetter i ODIN Forvaltning
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 82 (68) per 3. kvartal. Resultatforbedringen skyldes økning i inntektene som følge av økt forvaltningskapital. Total forvaltningskapital i fondene utgjorde 37,3 mrd. kroner per 30. september 2015, noe som var 3,4 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet og 4,8 mrd. kroner høyere enn for ett år siden.

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Bilder: http://www.flickr.com/photos/sparebank1/sets/

Leave a Reply