Turid-Grotmoll-SpareBank1

Godt årsresultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer et godt årsresultatet for 2015, med et resultat før skatt på MNOK 1 618 (2 406). For 4. kvartal isolert var resultat før skatt MNOK 393 (653). Annualisert egenkapitalavkastning pr 31.12.15 endte på 17,2 %.

– 2015 ble det tredje beste årsresultatet for SpareBank 1 Gruppen noensinne, sier adm. direktør Turid Grotmoll i SpareBank 1 Gruppen. – Det gode resultatet kommer som følge av solid drift i samtlige datterselskaper. I tillegg har vi gjennom året jobbet systematisk med gode kundeopplevelser og enkle digitale tjenester som kundene vil ha. Et bevis på at vi lykkes er EPSI 2015 som viser at vi har Norges mest fornøyde forsikringskunder.

Uvær og svakere finansmarkeder preger forsikringsresultatene
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
oppnådde et resultat før skatt på MNOK 1 279, som var MNOK 550 lavere enn i rekordåret 2014. Resultatnedgangen i hovedsak lavere avviklingsgevinster og finansresultat.  Det har også vært større skadeutbetalinger i forbindelse med ekstremværhendelsene Nina, Ole, Petra, Roar og Synne. Disse hendelsene har gitt en økning i naturskadeerstatninger på MNOK 87 sammenliknet med 2014, og utgjorde MNOK 130.

Det ble inntektsført avviklingsgevinster på MNOK 494 i 2015, noe som er MNOK 387 lavere enn i 2014. Netto finansresultat var MNOK 235 lavere i 2015 enn i 2014.

Combined Ratio (CR) i 2015 ble 81 % mot 70,2 % i 2014.

SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt i 2015 på MNOK 454 (506). Nedgangen skyldes i hovedsak økning i antall meldte uføretilfeller innen kollektiv risikopensjon og økt avsetning for uførepensjoner under utbetaling.

Kursreguleringsfondet var MNOK 1.717 (1.517) per 31. desember 2015.

Resultatfremgangen fortsetter i ODIN Forvaltning
ODIN Forvaltning AS hadde et resultat før skatt på MNOK 96 (89) for 2015. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter. Forvaltningskapitalen var mrd. NOK 41 per 31.12.15, noe som er en økning på 21 % siden årsskiftet. Ved utgangen av 2015 var ODIN den nest største fondsforvalteren for norske personkunder med en markedsandel på 15,3 %.

Resultatforbedring også for Fordringsadministrasjon
Fordringsadministrasjon består av forretningsområdene Factoring og Portefølje, samt inkassoselskapet Conecto. Fordringsadministrasjon oppnådde et rekordresultat på MNOK 90 før skatt. Dette er nesten fordobling sammenlignet med 2014.

Kontaktpersoner
Finansdirektør/ IR-ansvarlig, Sigurd Aune – tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Christian Brosstad – tlf. 970 80 686

Bilder:  http://www.flickr.com/photos/sparebank1/sets/

Last ned presentasjonen: SpareBank 1 Gruppen 4 kvartal 2015

Leave a Reply