Turid-Grotmoll-SpareBank1

Sterkt kvartal for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer et meget godt resultat for 1. kvartal 2016, med et konsernresultat før skatt på 385 (378) mill. kroner. Annualisert egenkapitalavkastning ved utgangen av kvartalet ble 12,8 % (17,8 %).

– Vi har også i år fått en veldig god start på året. Resultatfremgangen fra fjoråret skyldes i hovedsak bedret risikoresultat i livsforsikring, og fortsatt solid drift i alle datterselskapene, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016

Bedret risikoresultat i livsforsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på 175 mill. kroner, som er en økning på 50 mill. kroner fra 1. kvartal 2015. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak bedre risikoresultat, spesielt fra individuelle dødsfallsforsikringer og ulykkesforsikringer.

Selskapet har økt salget av risikoprodukter i personmarkedet med 21 % fra samme periode i fjor. Veksten kom hovedsakelig gjennom salg av arbeidsledighetsforsikring på nett. I bedriftsmarkedet økte salget av innskuddspensjonsforsikringer med hele 109 %.

Nedgang i naturskadeerstatninger
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt på 207 mill. kroner, som er 43 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal 2015. Resultatnedgangen skyldes redusert finansavkastning.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten ble 147 mill. kroner, en økning på 7 mill. kroner. Det var en reduksjon i naturskadeerstatninger med 77 mill. kroner. Øvrige erstatninger økte imidlertid, noe som i hovedsak skyldes flere frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015.

ODIN Forvaltning øker sine markedsandeler
ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt på 22 (22) mill. kroner. Total forvaltningskapital i fondene utgjorde 39,4 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal. Dette er 1,6 mrd. høyere enn for ett år siden. ODIN har det siste året økt sine markedsandeler for både aksje- og kombinasjonsfond.

SpareBank 1 Gruppen Finans AS hadde et resultat før skatt på 16 (14) mill. kroner. Selskapet har fortsatt god volum- og inntektsvekst i både factoring- og porteføljevirksomheten, med en inntekstvekst på 13 % og en utlånsvekst på 25 %.

Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016

Kontaktpersoner
Finansdirektør/IR-ansvarlig, Sigurd Aune, tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør, Kristin Vetleseter, tlf. 934 80 648
Les mer: http://investor.sparebank1.no/
Bilder: http://www.flickr.com/photos/sparebank1/sets/

Leave a Reply