Administrerende direktør SpareBank 1 Gruppen

Nok et solid kvartal for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat per 3. kvartal på 1.439 mill. kroner. Det er 215 mill. kroner bedre enn fjoråret. – Vi har styrket vår posisjon innenfor tjenestepensjon og rigger oss nå for videre vekst, sier Turid Grotmoll, adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet for 3. kvartal isolert ble 527 mill. kroner, en økning på 147 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Annualisert egenkapitalavkastning ved utgangen av 3. kvartal ble 17,1 % (16,8 %).

– Vi holder god fart inn i årets siste kvartal, med fortsatt solid underliggende drift og lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene, sier Grotmoll.

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

Styrker satsingen på tjenestepensjon
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat før skatt per 3. kvartal på 484 mill. kroner, som er 33 mill. kroner bedre enn fjoråret. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere finansinntekter.

Selskapets salg av risikoprodukter i personmarkedet var 4,4 % høyere ved utgangen av 3. kvartal enn i samme periode i fjor. I bedriftsmarkedet økte salgsvolumet av innskuddspensjonsforsikringer med 168 % i forhold til samme periode i fjor. Dersom årets salg av hybridpensjon inkluderes var økningen på hele 220 %.

– Vi har i løpet av året vunnet pensjonskontrakter med virksomheter av betydelig størrelse. Vi rigger nå organisasjonen for å styrke vår posisjon ytterligere i dette segmentet, sier Grotmoll.

– Flere virksomheter med ytelsespensjon har begynt å se på alternative ordninger, og det er stor nysgjerrighet rundt hybridpensjon. Avtalen vi inngikk med SINTEF tidligere i år er en bekreftelse på at vår satsing på hybridpensjon er strategisk riktig. Dette åpner markedet for oss, sier Grotmoll.

Lavere naturskadeerstatninger
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt per 3. kvartal på 787 mill. kroner. Det er en nedgang på 110 mill. kroner fra samme periode i fjor. Det er fortsatt god underliggende drift i skadeselskapet med en combined ratio på 84,7 %.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten hittil i år ble 569 mill. kroner. Det er 165 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert inntektsføring av avviklingsgevinster.

Utviklingen fra første halvår, med god underliggende lønnsomhet og lave skadeprosenter for de største produktgruppene, fortsatte i 3. kvartal. Erstatningskostnadene hittil i år er redusert med 56 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.

En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene per 3. kvartal er 93 mill. kroner lavere sammenlignet med fjoråret, mens øvrige erstatninger har økt. Denne økningen i skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, mens det på bedriftsmarkedet også har vært noen flere storskader.

ODIN
ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultatet før skatt per 3. kvartal på 76 mill. kroner. Det er en nedgang på 7 mill. kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes en styrt reduksjon av forvaltningshonorarene. Forvaltningskapitalen i fondene var 41,2 mrd. kroner per 3. kvartal, noe som er 3,9 mrd. kroner høyere enn for ett år siden.

ODIN fortsetter å øke sin markedsandel innenfor kombinasjonsfond, og opprettholder samtidig markedsandelen på aksjefond.

Volum- og inntektsvekst i fordringsadministrasjon
Resultatet før skatt i Sparebank 1 Gruppen Finans ble 59 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 19 mill. kroner fra samme periode i fjor. Selskapet viser fortsatt god volum- og inntektsvekst i både factoring- og porteføljevirksomheten.

Conecto fikk et resultatet før skatt per 3. kvartal på 15 mill. kroner, som er hele 11 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes sterk inntektsvekst som følge av økt antall oppdrag.

Rapport SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

Kontaktpersoner
Finansdirektør/IR-ansvarlig Sigurd Aune, tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter, tlf. 934 80 648

Les mer og last ned rapport her: http://investor.sparebank1.no/

Leave a Reply