Last ned rapporter

Gå til Slideshare for å se presentasjoner

Rapporter 2017 – SpareBank1 Gruppen

3. kvartal 2017 Last ned rapporten her (PDF)
2. kvartal 2017 Last ned rapporten her (PDF)
1. kvartal 2017 Last ned rapporten her (PDF)
Solvens og finansiell stilling 2016 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter 2016 – SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2016 Last ned rapporten her (PDF)
1. kvartal 2016 Last ned rapporten her (PDF)
2. kvartal 2016 Last ned rapporten her (PDF) 
 3. kvartal 2016 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter 2015 – SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2015 Last ned rapporten her (PDF)
3. kvartal 2015 Last ned rapporten her (PDF)
2. kvartal 2015 Last ned rapporten her (PDF)
1. kvartal 2015 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter 2014 – SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2014 Last ned rapporten her (PDF)
Pilar 3 pr 31.12.14 Last ned rapporten her (PDF)
3. kvartal 2014 Last ned rapporten her (PDF)
2. kvartal 2014 Last ned rapporten her (PDF)
 1. kvartal 2014 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter 2013 – SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2013 Last ned rapporten her (PDF)
Pilar 3 pr 31.12.13 Last ned rapporten her (PDF)
3. kvartal 2013 Last ned rapporten her (PDF)
2. kvartal 2013 Last ned rapporten her (PDF)
1. kvartal 2013 Last ned rapporten her (PDF)

Eldre rapporter – SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012 Last ned rapporten her (PDF)
Pilar 3 pr 31.12.12 Last ned rapporten her (PDF)
3. kvartal 2012 Last ned rapporten her (PDF)
2. kvartal 2012 Last ned rapporten her (PDF)
1. kvartal 2012 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2011 Last ned rapporten her (PDF)
Pilar 3 pr 31.12.11 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2010 Last ned rapporten her (PDF)
Pilar 3 pr 31.12.10 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2009 Last ned rapporten her (PDF)
Styrets beretning 2009 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2008 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2007 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2006 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2005 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter – SpareBank 1 Skadeforsikring 2017

2017 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2017 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2017 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
Solvens og finansiell stilling 2016 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter – SpareBank 1 Skadeforsikring 2016

Årsrapport 2016 Last ned rapporten her (PDF)
 2016 – Q3  Last ned rapporten her (PDF) 
 2016 – Q2  Last ned rapporten her (PDF) 
 2016 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
 Årsrapport 2015  Last ned rapporten her (PDF)
 2015 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2015 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)

 

 2015 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2014 Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
2013 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
2012 Last ned rapporten her (PDF)
2011 Last ned rapporten her (PDF)
2010 Last ned rapporten her (PDF)
2009 Last ned rapporten her (PDF)
2008 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter – SpareBank 1 Gruppen Finans AS 2017

2017 -Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2017 -Q1 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter – SpareBank 1 Gruppen Finans AS

Årsrapport 2016 Last ned rapporten her (PDF)
2016 -Q3 Last ned rapporten her
2016 -Q1 Last ned rapporten her (PDF) 
2016 – Q2 Last ned rapporten her (PDF) 
Årsrapport 2015 Last ned rapporten her (PDF)
2015 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2015 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2015 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
 2014  Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
2013 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
2012 Last ned rapporten her (PDF)
2012 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2012 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2012 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
2011 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter – SpareBank 1 Forsikring AS 2017

2017 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2017 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2017 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
Solvens og finansiell stilling 2016 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter  – SpareBank 1 Forsikring AS 2016

Årsrapport 2016 Last ned rapporten her (PDF)
2016 – Q3 Last ned rapporten herr (PDF)
2016 – Q2 Last ned rapporten her ( PDF) 
2016 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2015 Last ned rapport her (PDF)
2015 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2015 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
 Q1-2015  Last ned rapporten her (PDF)
Årsrapport 2014  Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q2 Last ned rappoorten her (PDF)
2014 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
2013 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2013 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)
2012 Last ned rapporten her (PDF)
2011 Last ned rapporten her (PDF)
2010 Last ned rapporten her (PDF)
2009 Last ned rapporten her (PDF)
2008 Last ned rapporten her (PDF)
2007 Last ned rapporten her (PDF)
2006 Last ned rapporten her (PDF)
2005 Last ned rapporten her (PDF)
2004 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter – SpareBank 1 Kredittkort  2017

2017 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)
2017 – Q2 Last ned rapporten her (PDF)
2017 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)

Rapporter – SpareBank 1 Kredittkort AS 2016

Årsrapport 2016  Last ned rapporten her (PDF) 
Pilar 3 – 2016 Last ned rapporten her (PDF)
 2016 -Q 1
Last ned rapporten her (PDF)
 2016 – Q2 Last ned rapporten her (PDF) 
  2016 – Q3  Last ned rapporten her (PDF)

 

 Årsrapport 2015 Last ned rapporten her (PDF) 
2015 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)

 

 2015 – Q2  Last ned rapporten her (PDF)
2015 – Q1 Last ned rapporten her (PDF)

 

Årsrapport 2014  Last ned rapporten her (PDF)
2014 – Q3 Last ned rapporten her (PDF)