samfunnsansvar

Om oss

SpareBank 1 Gruppen eies av SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), Sparebanken Hedmark (11 %), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 %), SpareBank 1 Oslo Akershus (1,4 %), samt Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %).

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i:

  • SpareBank 1 Forsikring – med livsforsikring og skadeforsikring
  • ODIN Forvaltning
  • SpareBank 1 Medlemskort
  • SpareBank 1 Gruppen Finans
  • Conecto

Alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Gruppen har også administrativt ansvar for samarbeidsprosessene i SpareBank 1-alliansen gjennom selskapet SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen).

Dette selskapet ble etablert for å utvikle og levere felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter,  produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp.  Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom to kompetansesentra innenfor Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger).

Selskaper direkte eiet av de fleste av bankene og LO med ulike eierandeler:

SpareBank 1-samarbeidet omfatter ca 300 kontorer. Totalt har alliansen ca 6 800 ansatte, hvorav ca 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen og datterselskaper.

SpareBank 1 Gruppens visjon:
Attraktive for kundene og bankene!

Verdier:
Nær og dyktig.

SpareBank 1 Gruppen ble etablert i 1996.